Địa chỉ: Thôn Mỹ Hiệp, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 0889 321 111

Email: tomgiongkimcuong@gmail.com

close nav